15.7.2010
Nové internetové stránky Biofyzikálního ústavu v Brně

26.3.2010
Nové portály pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

21.2.2010
Spuštění stránek soukromé soudní tlumočnice

1.1.2010
VISION BROS, s.r.o. navazuje v roce 2010 na 12-letou tradici

21.7.2009
Dokončení internetové prezentace Allmond

všechny aktuality ...

Nové portály pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Nedávno byly dokončeny a zprovozněny 4 univerzitní portály pro studenty Západočeské univerzity a Vysokého učení technického určené pro informace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - např.: http://opvk22.umt.fme.vutbr.cz/

 
©2019 Vision Bros s.r.o.
Mapa stránek